Abonneren op RSS Feed

Aanmelden

Wilt u lid worden van de Honda S800 Club Nederland? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier in. Indien u vragen heeft over eventueel aanmelden, neem dan contact op met Dhr H. Molenaar op secretaris@hondas800club.nl

  Uw persoonlijke gegevens

  Enkele gegevens met betrekking tot uw voertuig (uitsluitend t.b.v het clubarchief):

  Hierbij meld ik mij aan als lid van de Honda S800 Club Nederland.

  Na het invullen van het aanmeldformulier wordt u een automatische ontvangst bevestiging toegezonden.
  Vervolgens ontvangt u van de secretaris binnen een paar dagen (vakantieperiode uitgezonderd) een bericht
  hoe u uw lidmaatschap verder kunt afronden.

  Ons bankrekeningnummer, voor het overmaken van het lidmaatschapsgeld:
  NL21 RABO 0372 4810 35 ten name van: Honda S800 Club Nederland.

  Na ontvangst van het lidmaatschapsgeld wordt u ingeschreven als lid van de Honda S800 Club Nederland.
  Het lidmaatschap van de S800 Club Nederland loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt telkens automatisch met één jaar verlengd. De contributie wordt per jaar “vooraf”, via automatische incasso geïncasseerd. Bij tussentijdse opzegging is men verplicht de contributie van het lopende clubjaar te voldoen. Opzeggen kan schriftelijk, vóór 1 februari van het nieuwe kalenderjaar of per email bij de secretaris.

  Lidmaatschapskosten overzicht:

  Lidmaatschap (aanmelding tussen 1 december/31 mei)

  Contributie € 50,00 + Inschrijfgeld € 10,00 = totaal € 60,00

  Lidmaatschap (aanmelding tussen1 juni/1 december)

  Contributie € 25,00 + Inschrijfgeld € 10,00 = totaal € 35,00

  Hier het voorblad van een clubblad.