Abonneren op RSS Feed

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Warning: Undefined variable $size in /customers/3/6/a/hondas800club.nl/httpd.www/blog/wp-content/themes/s800 v4/single.php on line 17 Warning: Undefined variable $attr in /customers/3/6/a/hondas800club.nl/httpd.www/blog/wp-content/themes/s800 v4/single.php on line 17

Ook dit jaar nodigen wij jullie weer uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Honda S800 Club Nederland. We zijn benieuwd of het weer ons toelaat met de S’jes te komen!

Om te beginnen de locatie. Dit jaar hebben we voor een nieuwe locatie gekozen, en wel in Zevenhuizen. Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar de website:
www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl
Net als vorig jaar zal er voldoende gezorgd worden voor de inwendige mens.

Als er vragen of punten zijn die in de vergadering besproken dienen te worden, ontvangt het bestuur deze graag voor 13 februari 2013, per e-mail te richten aan secretaris@hondas800club.nl, zodat we daar waar nodig nog zaken kunnen voorbereiden.

In de vergadering zullen alle reguliere punten aan bod komen. Toch willen we jullie stof tot nadenken geven! Graag zouden wij van jullie als leden willen weten wat jullie zowel positief als negatief ervaren t.a.v. het clubblad, de evenementen en het magazijn. 3 essentiële zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met onze club. Zaken die we moeten koesteren, en daar hebben we jullie ideeën voor nodig.

Datum:
Zaterdag16 februari 2013
Tijd:
Ontvangst vanaf 10.30 uur, start vergadering 11.00 uur
Locatie:
Historisch centrum
Tweemanspolder 15
: volg borden “oudheidskamer”
2761 EE Zevenhuizen (ZH)

Agenda:
11.00 uur: Opening door de voorzitter
11.10 uur : Notulen vorige ledenvergadering (voor de notulen zie clubblad 1/2012, mocht u deze niet bezitten graag even een kort bericht aan de secretaris, deze zal u dan de notulen verstrekken) inclusief terugblik 2012.
11.30 uur : Vaststellen contributie 2014, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
12.10 uur : Verslag door Chris Sigmond
12.20 uur : Nieuws van het secretariële front
12.45 uur : PAUZE (wij zorgen voor de inwendige mens dus u mag uw lunchtrommel thuis laten)
13.30 uur : Rondleiding Historisch Centrum
14.30 uur : Vooruitblik 2013 waaronder evenementen
14.45 uur : S800 club en de toekomst (behandeling vraagstelling clubblad,evenementen)
15.45 uur : Overzicht aftreden en herkiesbaar stellen bestuursleden
De voorzitter treedt conform de eerder gemaakte afspraken na een periode van drie jaar af. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Vandaar dat u met klem gevraagd wordt om uw ambitie als voorzitter kenbaar te maken. Tijdens de ALV zal gestemd worden om een nieuwe voorzitter aan te stellen.
Indien u in aanmerking wilt komen voor de functie van voorzitter, dient u dit voor 13 februari 2013 kenbaar te maken aan de secretaris.
16.15 uur : Rondvraag en sluiting

Mooier kunnen we het niet maken, dus kom met je geliefde vervoermiddel, of dat nu een S, N, Z of T is, maakt niet uit!

Een aan- of afmelding ontvangen wij graag uiterlijk 13 februari 2013. Het aantal personen is voor ons essentieel om de “broodtrommels” te kunnen vullen.

Namens het bestuur,
Ronny Lucassen,
Secretaris